Showing the single result

  • Merkez Anadolu Devlet Yönetimi Sistemi

    Türkler, tarih boyunca kurdukları devletler ile devlet yönetiminde deneyimi ve birikimiyle eşsiz olan bir millettir. Yüzlerce yıl dünyada hâkim güç olması da bunun ispatıdır. Her kurdukları devlet, öncekilerden gelen yönetimsel deneyimi mirası ile daha iyisini yapmış. Fakat yönetimsel olarak Osmanlı’dan Türkiye’ye geçiş sağlıklı olmamıştır. İntikal etmesi gereken yönetimsel mirasın çoğu aktarılamamıştır. Bu sebeple de Cumhuriyet ile geçmişi arasındaki bağ çok zayıf kalmıştır.

    Tarih boyunca yönetimde başarılı olan Türklerin genlerine işli olan yönetim olgusunun henüz dünyada kimlik arayışı içindeki devlet yönetimine yeni bir alternatif olması bakımından Anka Doktrini sonucu Merkez Anadolu Devlet Yönetimi Sistemi ortaya çıkmıştır.

    Geleceğin dünyasındaki devlet gücünün şifresi, yönetimdir. Bu sebeple yönetime şimdiden daha fazla yatırım yapılmalıdır. Türkiye’ nin başarılı olması için özüne dönmesi, geçmişiyle yönetimsel bağı kurması; yaşadığı toprakları ve geçmişini hatırlaması yeterli olacaktır.